TY TRƯỢT

 • ĐỘ CHUẨN: g6
 • ĐỘ BÓNG: TỐI ĐA Ra 0.2 μm
 • ĐỘ CỨNG BỀ MẶT: HRC 60° ± 2°
 • ĐỘ DÀY MẠ CHROME:
  <Φ22.225mm: TỐI THIỂU 15 μm
  >Φ24mm: TỐI THIỂU 20 μm
 • ĐỘ THẲNG:
  <Φ20mm: TỐI ĐA 0.3/1000mm
  >Φ20mm: TỐI ĐA 0.2/1000mm
 • ĐỘ TRÒN: DUNG SAI × 1/2
 • CHIỀU DÀI TIÊU CHUẨN: 2M - 6M
 • ĐƯỜNG KÍNH TIÊU CHUẨN: Φ8 ~ Φ160
 • CHẤT LIỆU: JIS SUJ-2, DIN CF53,S55C
  Có thể đặt hàng các loại chất liệu đặc biệt.
 • Hỏi giá
 • Đặc tính sản phẩm
 • Bảng dung sai
Hỏi giá
Đường kính mmΦmm mmØ Hỏi giá Đường kính mmΦmm mmØ Hỏi giá Đường kính mmΦmm mmØ Hỏi giá Đường kính mmΦmm mmØ Hỏi giá
8 20 45 80
10 25 50 85
12 30 60 90
16 35 70 100
18 40 75
Hỏi giá
Đặc tính sản phẩm

Thép ổ trục SUJ-2

Mục đích sử dụng sản phẩm:

Thích hợp cho các loại thanh dẫn hướng khác nhau, cột dẫn hướng cho bàn trượt, TY dùng cho ổ trục tuyến tính, thanh dẫn hướng cơ khí.

Bảng dung sai

Bảng dung sai

ĐỘ CHUẨN
ĐƯỜNG KÍNH TRONG mm Φ
f g h
f7 f8 g6 h7 h8 h9
3mm -0.006
-0.016
-0.006
-0.020
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.014
0
-0.025
3mm-6mm -0.010
-0.022
-0.010
-0.028
-0.004
-0.012
0
-0.012
0
-0.018
0
-0.030
6mm-10mm -0.013
-0.028
-0.013
-0.035
-0.005
-0.014
0
-0.015
0
-0.022
0
-0.036
10mm-18mm -0.016
-0.034
-0.016
-0.043
-0.006
-0.017
0
-0.018
0
-0.027
0
-0.043
18mm-30mm -0.020
-0.041
-0.020
-0.053
-0.007
-0.020
0
-0.021
0
-0.033
0
-0.052
30mm-50mm -0.025
-0.050
-0.025
-0.064
-0.009
-0.025
0
-0.025
0
-0.039
0
-0.062
50mm-80mm -0.030
-0.060
-0.030
-0.079
-0.010
-0.029
0
-0.030
0
-0.046
0
-0.074
80mm-120mm -0.036
-0.071
-0.036
-0.090
-0.012
-0.034
0
-0.035
0
-0.054
0
-0.087
120mm-180mm -0.043
-0.083
-0.043
-0.106
-0.014
-0.039
0
-0.040
0
-0.063
0
-0.100
180mm-250mm -0.050
-0.096
-0.050
-0.122
-0.015
-0.044
0
-0.046
0
-0.072
0
-0.115
250mm-315mm -0.056
-0.108
-0.056
-0.137
-0.017
-0.049
0
-0.052
0
-0.081
0
-0.130
315mm-400mm -0.062
-0.119
-0.062
-0.151
-0.018
-0.054
0
-0.057
0
-0.089
0
-0.140
400mm-500mm -0.068
-0.131
-0.068
-0.165
-0.020
-0.060
0
-0.063
0
-0.097
0
-0.155

µ=0.001mm