Liên hệ với chúng tôi

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH
No.679, Zhongqiao St., Huatan Township, Changhua County 503, Taiwan
TEL: 886-4-7878772 
FAX: 886-4-7878711
E-mail: golden1@mail.airhydraulic.com , golden12@mail.airhydraulic.com
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
NHÀ MÁY 1
No. 502, Sec. 2, Zhangyuan Rd., Huatan Township, Changhua County 503, Taiwan
TEL: 886-4-7877756
FAX: 886-4-7880102
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
NHÀ MÁY 2
No. 139-8, Sec. 2, Zhongshan Rd., Dacun Township, Changhua County 515, Taiwan
TEL: 886-4-8529399
FAX: 886-4-8528858
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
NHÀ MÁY 3
No.689, Zhongqiao St., Huatan Township, Changhua County 503, Taiwan
TEL: 886-4-7864859
FAX: 886-4-7882563
 

 

--------------------------------------------------------------------------------
 
NHÀ MÁY TRUNG QUỐC
Jiangsu Top Wealth Transmission Machinery Co., Ltd.
Gau-Shin Technical District, Dung-Tai City, Jiangsu
TEL: 86-515-8548-9222  
FAX: 86-515-8548-9300

( * ) Được đánh dấu hoa thị là các trường bắt buộc, vui lòng không để trống!